บทความน่ารู้
สิ่งแวดล้อมทางการตลาด MLMสิ่งแวดล้อมทางการตลาด MLM

          สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การขายของนักขายที่ประสบความสำเร็จนั้น ผู้บริหารงานขายจะต้องรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมทางการตลาด เพื่อแสวงหาจุดแข็งของสินค้าหรือบริการของเรา ที่จะเอาชนะคู่แข็ง ซึ่งโดยปกติจะใช้หลักการของ SWOT

  1. S - Strength : จุดแข็ง ประกอบด้วย จุดแข็งของบริษัทและของผลิตภัณฑ์ หรือ 4P (Price : ราคา , Place : สถานที่ , Product : สินค้า , Promotion : การโฆษณา)
  2. W - Weakness : จุดอ่อน ประกอบด้วย จุดอ่อนเป็นข้อเสีย ซึ่งเป็นจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์หรือบริษัท หรือ 4P ปัญหาจากสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท หรือ 4M
  3. O - Opportunity : โอกาส ประกอบด้วย โอกาสในข้อได้เปรียบจากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น ลูกค้า, คนกลาง, ผู้ขายปัจจัยผลิต,คู่แข่งสิ่งแวดล้อมมหภาค
  4. T - Threat : ข้อจำกัด มีดังนี้ ข้อจำกัดที่เป็นข้อเสียเปรียบ ปัญหาของบริษัทปัญหาจากสิ่งแวดล้อมภายนอก

 

 

ที่มาจาก : thaimlmjob.com


แสดงความคิดเห็น

เว็บไซต์สำเร็จรูป รองรับการแสดงผลบนมือถือ


เว็บไซต์สำเร็จรูป รองรับการแสดงผลบนมือถือ

เป็นเว็บไซต์ระบบ Responsive 100% สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้เองโดยอัตโนมัติ ตามอุปกรณ์ที่เปิดชม (ทั้ง Front end และ Back end) เช่น สมาร์ทโฟนทุกรุ่น, แท็บเล็ต, iPad และ iPhone เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ ในราคาโปรโมชั่น 2 แถม 1

คลิกดูรายละเอียด