บทความน่ารู้
กระบวนการยุติธรรม


กระบวนการยุติธรรม

กระบวนการยุติธรรม

          กระบวนการยุติธรรม หมายความว่า วิธีที่รัฐให้ความยุติธรรมแก่พลเมืองผู้มีอรรถคดีโดยผ่านองค์การ หรือสถาบันต่างๆ โดยกระบวนการยุติธรรมปัจจุบัน สามารถจำแนกได้ 2 ประการคือ

          1. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

                    1.1 พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ

                    1.2 พนักงานอัยการ

                    1.3 ศาล

                    1.4 ราชทัณฑ์

          2. กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง

                    2.1 ศาล โดยศาลที่มีอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณานั้นต้องเป็นศาลที่มีเขต อำนาจศาลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วยนอกจากศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎี

 

ที่มาจาก : http://e-book.ram.edu


ที่สุดของเว็บไซต์สำเร็จรูป รองรับการแสดงผลบน Smart Phone, Tablet และ iPad 100%


ที่สุดของเว็บไซต์สำเร็จรูป รองรับการแสดงผลบน Smart Phone, Tablet และ iPad 100%

สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้เองโดยอัตโนมัติ ตามอุปกรณ์ที่เปิดชม เช่น สมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ, แท็บเล็ต รวมทั้ง iPad และ iPhone, เป็นเว็บไซต์ Responsive เต็มรูปแบบ ทั้งระบบ Front end และ Back end สะดวกทั้งผู้ชมและผู้ดูแลเว็บไซต์ เพราะสามารถใช้งาน iPad หรือ Tabletได้ทุกที่และทุกเวลา

คลิกดูรายละเอียด