เกมทายใจเกมทายใจ

          เกมทายใจ เป็นเกมในลักษณะที่มีสิ่งของหรือวัตถุที่มีการให้คาดเดาโดยผู้ เล่นคนอื่น หรือผู้เล่นกลุ่มอื่น โดยสิ่งของที่ให้ทายอาจจะเป็น คำพูด ข้อความ ประโยค ตำแหน่ง หรือที่ตั้งได้ หลายๆ เกมจะมีการช่วยเล่นของผู้เล่นคนอื่น โดยกลุ่มคนที่เล่นอาจจะรู้คำตอบหมดและช่วยกันไม่ให้ผู้เล่นคนที่เหลือได้คำ ตอบ

ราย ชื่อเกมทายใจ

  • 20 คำถาม
  • Mind Reader
  • แบล็กเมจิก
  • แฮงแมน
  • แบตเทิลชิป เกมเรือดำน้ำทายใจฝ่ายตรงข้าม

ที่มาจาก : th. wikipedia.org


แสดงความคิดเห็น

ดูรายละเอียด | ตัวอย่างเว็บไซต์