บทความน่ารู้
เริ่มต้นธุรกิจSMEs กันอย่างไร?


เริ่มต้นธุรกิจSMEs กันอย่างไร?

            สำหรับผู้สนใจที่อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง เชื่อว่าคำถามในใจคำถามแรกที่เกิดขึ้น คงไม่พ้น “เราจะเริ่มต้นธุรกิจ SMEs อย่างไรดี” คำตอบที่ได้คือ การอยู่ให้ถูกที่ถูกทาง ซึ่งหมายความถึง การที่ผู้ประกอบการจะต้องเลือกทำธุรกิจที่เหมาะสมกับความถนัดและความชอบของ ตนให้มากที่สุด โดยต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลักอื่นๆที่สำคัญร่วมด้วย อันได้แก่ ภาวะการแข่งขันภายในของธุรกิจนั้นๆ ความยากง่ายในการเข้าสู่ธุรกิจ คู่แข่งในตลาดมีมากน้อยเพียงใด ความเสี่ยงอันเกิดจากภาวะความผันผวนของวัตถุดิบ และความผันผวนของตลาด ว่า ปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจหรือไม่อย่างไร ประกอบกับการพิจารณาความพร้อมทางด้านเงินทุน ตลอดจนการประเมินทักษะความรู้ความสามารถของตนเอง แล้วจึงเริ่มเขียนแผนธุรกิจอย่างจริงจังเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนิน ธุรกิจของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ในระหว่างการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีการประเมิน ธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสามารถวางแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มาจาก : cms.sme.go.th


ที่สุดของเว็บไซต์สำเร็จรูป รองรับการแสดงผลบน Smart Phone, Tablet และ iPad 100%


ที่สุดของเว็บไซต์สำเร็จรูป รองรับการแสดงผลบน Smart Phone, Tablet และ iPad 100%

สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้เองโดยอัตโนมัติ ตามอุปกรณ์ที่เปิดชม เช่น สมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ, แท็บเล็ต รวมทั้ง iPad และ iPhone, เป็นเว็บไซต์ Responsive เต็มรูปแบบ ทั้งระบบ Front end และ Back end สะดวกทั้งผู้ชมและผู้ดูแลเว็บไซต์ เพราะสามารถใช้งาน iPad หรือ Tabletได้ทุกที่และทุกเวลา

คลิกดูรายละเอียด