บทความน่ารู้
วัดกำลังตนก่อนเริ่มธุรกิจ


วัดกำลังตนก่อนเริ่มธุรกิจ

          การจะดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ควรมีการประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการในหลายๆด้านก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจ อย่างจริงจัง ประกอบด้วย ความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ การมีทักษะความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน รวมทั้งคุณสมบัติ และบุคลิกลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี นอกจากนี้การมีเป้าหมายธุรกิจที่ชัดเจน จะส่งผลให้การประกอบธุรกิจก้าวเข้าสู่เส้นชัยได้อย่างมั่นใจ

ที่มาจาก : cms.sme.go.th


ที่สุดของเว็บไซต์สำเร็จรูป รองรับการแสดงผลบน Smart Phone, Tablet และ iPad 100%


ที่สุดของเว็บไซต์สำเร็จรูป รองรับการแสดงผลบน Smart Phone, Tablet และ iPad 100%

สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้เองโดยอัตโนมัติ ตามอุปกรณ์ที่เปิดชม เช่น สมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ, แท็บเล็ต รวมทั้ง iPad และ iPhone, เป็นเว็บไซต์ Responsive เต็มรูปแบบ ทั้งระบบ Front end และ Back end สะดวกทั้งผู้ชมและผู้ดูแลเว็บไซต์ เพราะสามารถใช้งาน iPad หรือ Tabletได้ทุกที่และทุกเวลา

คลิกดูรายละเอียด